Skydd mot rost

Rost är ett väldigt vanligt problem, speciellt i länder med mycket regn och funk. Rost i sig orsakas av fuktskador på produkter som är helt eller delvis tillverkade av stål. Ett användbart råd för skydd mot rost är att ta hand om skadorna direkt. Även om den synliga skadan inte är så stor kan fukt leta…

Continue Reading

Att väga något

Mätning av vikt har troligen alltid varit viktigt för människor och för att på ett enkelt sätt kunna jämföra vikt så uppfanns vågen. Det är oklart när den första vågen skapades men de tidigaste vågarna var balansvågar där man i den ena vågskålen lägger det man vill mäta och i den andra det man vill…

Continue Reading

Fungerande avloppsanläggningar

Att ha ett fungerande avlopp är vitalt och inget du borde göra själv om du inte har den rätta kunskapen. Om du har planen att bygga ett hus är avloppet något du verkligen måste tänka på. Varje kommun har olika regleringar när det kommer till avlopp. Att ha en bra avloppsanläggning redan från början är…

Continue Reading

Ett rent nytt år

Nytt år och möjlighet till nya rutiner. För visst är det så att man har lite medvind såhär i början av ett nytt år. Det är lite som att läget är nollställt och man kan börja om på en ren kanvas. Saker som känns omöjliga där i december, naturligtvis spelar eventuell stress under den annalkande…

Continue Reading

Farligt gods kräver rätt etikett

ADR är ett gemensamt regelverk för Europa som gäller för transport av farligt gods. Den svenska varianten av regelverket heter ADR-S och ges ut av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Regelverket tar upp och reglerar hur farliga ämnen ska hanteras bland annat under transport. Det innebär exempelvis att den lastbilschaufför som ska köra fordon…

Continue Reading

Att boka hotellrum

Hotellbokningar kan vara knepiga, för man vet inte alltid vad det är man betalar för. Vad som ingår och inte ingår i priset. För många kommer det som en överraskning när det är dags att betala för vistelsen. Idag kan du som tur är läsa om vad hotellen erbjuder på deras hemsidor och du kan…

Continue Reading

Bevakningsföretag och reglering

Det är långt ifrån alla som kan starta och driva ett bevakningsföretag i Sverige. Branschen regleras av strikta regler och stadgan som måste följas. Först och främst ska varje företag verksamt inom bevakning ha en auktorisation. Auktorisationen omfattar bevakningstjänster samt personalen som kommer att anställas. Alla ansökningar och prövningar hanteras av Länsstyrelsen. Myndigheten är skyldig…

Continue Reading

Nätverk för egenföretagare

Företagarna bildades i början av 1900-talet och är en organisation som idag företräder över 60 000 små och mellanstora företag. Organisationen strävar efter att företagarna ska utvecklas utefter sin potential och att Sverige ska vara ett land som är gynnsamt och utvecklande att leva i. Som medlem i Företagarna har man rätt till juridisk rådgivning,…

Continue Reading