brand

Brandtätning kan rädda viktigt material

Brandtätning kan rädda viktigt material

editorial

Få saker kan orsaka panik så som bränder. Att känna doften av rök och dra slutastsen att elden är lös får minst sagt fart på benen. Det är i sådana här situationer du ska komma ihåg din träning. Rädda, larma och släck. I den ordningen. 

Uppmärksamma din familj eller andra som vistas i huset om att det brinner. Ring brandkåren. Ta er i säkerhet. Därefter kan släckningsarbetet påbörjas. Utsätt inte dig själv eller någon annan för onödiga risker när lågorna växer sig allt starkare.

Men som sagt, det är lätt att få panik. Det är lätt att tänka att man måste rädda allt som räddas går. Som till exempel alla de där viktiga papperna inne på kontoret. All bokföring och dokumentation som du av någon anledning inte digitaliserat och lagt i molnet. Identitetshandlingar, testamenten och kontrakt som också ligger i en låda och som nu riskerar att brinna upp. Det är sådant du måste acceptera att du behöver lämna när elden är lös.

 

brand

 

Måste göras på förhand

Det finns såklart en del saker du kan göra för att förebygga att elden sprider sig in i ett rum med så viktiga materiella tillgångar. En sådan metod är brandtätning. Genom att brandtäta väggarna kan du hindra farliga brandgaser från att röra sig mellan alla lokalens rum och förstöra allting i sin omgivning. Då är möjligheterna mycket större att de där viktiga papperna inte brinner upp innan du hinner utrymma lokalen, larma brandkåren och börja släcka elden.

Men brandtätning är förstås ingenting du kan göra där och i stundens hetta. Det måste du ha gjort på förhand. Skjut inte upp en brandtätning i onödan. Du vet aldrig vad som kan hända. En kollega på jobbet kanske råkar lämna en laddare inkopplad som överhettar och tar fyr. Det krävs inte mer för att katastrofen ska vara ett faktum.