elektriker

Elarbeten är inget för hemmafixaren

Elarbeten är inget för hemmafixaren

Det är mycket som man kan fixa själv hemma då det gäller renovering. Men allt som har med elektricitet att göra kräver rätt kunskap och därför ska man och får heller inte utföra de flesta elarbeten själv. Visst får man byta glödlampor och trasiga säkringar, reparera och byta ut delar i trasiga apparatsladdar, ansluta och byta ut fast belysning i torra utrymmen men så mycket mer får man inte enligt lagen. Allt annat elarbete kräver en behörig elinstallatör. Stora som små. Att installera ett extra uttag i badrummet kan tyckas enkelt men det är det inte. Blir något fel kan det dessutom orsaka livsfarliga personskador.

 

Att planera och dra el

Ska man dra el i sitt hem ska man kontakta en certifierad elektriker. Det finns elektriker i stockholm som kommer på hembesök innan installationen för en grundlig genomgång och planering. Innan mötet kan det vara bra att ha gjort en enkel skiss eller tänkt ut vilka speciella behov man har i de olika rummen. Men en erfaren elektriker brukar komma med bra input och lösningar som man själv kanske inte har tänkt på. Det kan vara enkla saker som var man vill ladda mobiltelefonen eller den elektriska tandborsten?

 

 

Därför ska elektrikern vara certifierad

Då man anlitar en elektriker är det en god idé att först be om en offert, oavsett hur omfattande arbetet kan tänkas vara. Att vända sig till mer än en med sin förfrågan är bra så att man sen har något att jämföra med. Att en elektriker är certifierad och har alla tillstånd är viktigt ur försäkringssynpunkt. Är inte elarbetet rätt utfört får man ingen ersättning från försäkringsbolaget om något skulle gå fel. En seriös elektriker lämnar också efter avslutat arbete ett intyg över vad som gjorts och vilka material som använts. Detta är ytterligare en säkerhet som är bra att ha.