förskola

En förskola för trygg utveckling i Östermalm

En förskola för trygg utveckling i Östermalm

Fråga vilken förälder som helst. Vad är viktigast för dig? Att ditt barn är tryggt? Att det får utveckla sin kreativitet? Att det får använda sin fantasi? Att ditt barn blir sett och lyssnat på? Att få hjälp att utveckla sin unika förmågor? 

Med stor sannolikhet svarar de flesta föräldrar att samtliga frågor är väldigt viktiga. I så fall finns en förskola i Östermalm som arbetar på just det sättet. En plats där barn får utvecklas och både föräldrar och barn kan känna trygghet.

Vegetariskt, ekologiskt och hållbart

De val som är viktiga för dig i vardagen kanske även är viktiga när ditt barn är på förskolan. Många tänker idag på kosten, att den gärna ska vara vegetarisk och gjord på ekologiska råvaror. Om du värderar det hemma, vill du säkert att ditt barn ska få med sig det även under sin tid på förskolan. 

Att barnen dessutom blir lärda att tänka på hållbarhet för framtiden är en god känsla. Är du mån om hälsa, kost och aktivitet, vill du säkert också att ditt barn får sitt aktivitetsbehov tillgodosett. Att förskolepersonal ser till att barnen är fysiskt aktiva på ett naturligt sätt.

 

 

 

Att tidigt komma i kontakt med kultur

För att kunna förstå och uppskatta kultur i alla dess former, är det bra att komma i kontakt med det tidigt. En förskola som aktivt ser till att barnen kommer iväg på kulturella arrangemang ger barnen en bra start. Ett tidigt uppvaknande inför kulturens betydelse och värde, som sedan följer med dem under hela livet. 

Det blir en lustfylld och spännande händelse som barnen kan relatera till. Det inspirerar dem att ta del av kultur i alla former även utanför förskolan. En optimal tillvaro är en blandning av aktivitet och spänning, lugn och ro för koncentration och avslappning, och god och hälsosam mat.