Köpa Stål

En stark konstruktion

En stark konstruktion

När man vill bygga extra starka konstruktioner som kan tåla tidens tand så väljer man stål i balkar istället för trä. Även om trä är ett material som kan hålla länge så är det enklare att använda sig av stål eftersom det inte är ett material som man med jämna rum behöver inspektera och där risken finns att man måste byta ut balkarna för att de blir dåliga.

En annan fördel med att köpa stål till sina konstruktioner istället för trä är att de inte kan påverkas av någon typ av skadedjur som råttor, möss eller insekter.  

 

Svetsa ett stycke

Träbalkar som ska fästas ihop behöver spikar eller skruvar, men när man ska sammanfoga två balkar i stål så använder man sig av svets. På det sättet blir kopplingen mellan balkarna så pass stark att det är som om allt vore i ett enda stycke. Det gör att konstruktionen blir betydligt starkare än om man hade fäst samman dem på något annat sätt.

När man ska köpa stål behöver man inte heller beställa balkar i någon bestämd längd eftersom det går att kapa och förlänga precis som man önskar i efterhand.   

 

 

Köp av proffs

Köpa stål gör man bäst hos ett företag som endast säljer material från leverantörer som är CE-godkända. Därmed tillhandahålls stål av god kvalitet. Som kund kan man besöka hemsidan till ett företag där man kan köpa stål, som exempelvis http://www.steelproab.se/, och be dem om prisuppgifter och planering av det material som man behöver för sitt projekt.

Om man behöver köpa mycket stål så är det bra ifall man är ute i god tid så leveranserna kan planeras och vara färdiga i takt med att de behövs i produktionen. Man kan som kund till och med lämna en förutbestämd tidplan där materialet automatiskt bearbetas och levereras till kunden vid bestämda tidpunkter.