VVS konsulter

Låt en erfaren konsult ta hand om VVS-projekteringen

Låt en erfaren konsult ta hand om VVS-projekteringen

Vid nybyggnation eller en större ombyggnad måste en VVS-projektering till för att säkerställa att system för till exempel luftbehandling, vatten och avlopp samt värme är anpassade efter de förutsättningar och behov som finns för fastigheten i fråga. Det kan röra sig om allt från bostäder och kontor till hotell, konferensanläggningar, gallerior eller andra stora byggnader. Kunniga VVS konsulter kan utföra projektering där faktorer som säkerhet, miljöhänsyn, energibesparing och kostnadseffektivitet vägs in, samtidigt som kundens specifika önskemål och intentioner får vara vägledande.

 

Välj en aktör som sätter dina behov i centrum

De är som sagt många parametrar som måste vägas in under en byggprocess olika skeenden, men med erfarna och kompetenta konsulter kan man oftast känna sig trygg i att hitta lösningar som möter alla de krav som ställs upp, vare sig de är formulerade för att matcha kundens behov eller om de hänger ihop med den omfattande lagstiftningen på området. Nära och öppen dialog är eftersträvansvärd, och geografisk närhet är inte att underskatta. Det är definitivt två saker att kan ha i åtanke när man väljer VVS-partner. Detsamma gäller naturligtvis dokumenterad erfarenhet och goda referenser.

 

 

Hållbarhet är mer än ett modeord

Genom att sträva efter hållbara metoder och miljövänliga lösningar har du mycket att vinna. Miljö- och hållbarhetsfokus går allt som oftast hand i hand med mänsklig säkerhet och ekonomisk vinning. Det är med andra ord inte konstigt att hållbarhet blivit ett sådant modeord inom byggsektorn – det finns tveklöst synergieffekter att dra nytta av. Metator är ett exempel på en konsultfirma som kan hjälpa er att hitta hållbara lösningar med era specifika behov som utgångspunkt. Utöver projektering kan en VVS-konsult också hjälpa till med bland annat energiberäkningar, LCC-kalkyler, utredningar och besiktningar. Kontakta en firma du tror på och ta reda på om och hur de kan hjälpa just dig på bästa sätt.