Stamspolning

Regelbundna stamspolningar förlänger rörens livslängd

Regelbundna stamspolningar förlänger rörens livslängd

För att förlänga avloppsrörens livslängd och minska risken för stopp behöver man då och då genomföra en stamspolning i sin fastighet – oavsett om det rör sig om ett bostadsrättshus, en villa eller någon slags kontorslokal. Vid en stamspolning renar hett vatten i högt tryck rören från fettavlagringar, smuts och andra föremål. Detta är en förebyggande åtgärd som kan förhindra stora oönskade utgifter och bekymmer i framtiden. Genom regelbundna spolningar kan du till exempel undvika eller åtminstone skjuta upp ett kostsamt och besvärligt stambyte.

 

Med rätt tryck rengörs ledningarna utan risk för skada

En korrekt utförd stamspolning anpassas efter förutsättningarna i den fastighet där den äger rum. Innan själva spolningen tar sin början kontrollerar rörmokarna rörens skick samt vilka dimensioner de har. På så sätt kan trycket på vattenstrålen anpassas så att rören rengörs effektivt utan att ledningarna riskerar att skadas. De främsta firmorna som utför stamspolning i Stockholm har bilar med mycket stor flexibilitet när det kommer till att välja tryck. De ställer också upp med konsultation och rådgivning kring hur man eventuellt kan förebygga problem och vad som är viktigt att tänka på om man vill ha ett välfungerande avlopp för en lång tid framöver.

 

 

Problem med avlopp kan uppstå akut

Men problem med avloppen kan också uppstå mer akut, och då är det tur att det finns VVS-firmor med jourverksamhet som med kort varsel kan bistå med kompetenta rörmokare. Stamspolning Stockholm är ett bra exempel på ett sådant företag, som kan rycka ut också under obekväma arbetstider om det är nödvändigt. Olika typer av akuta problem kan vara stopp i avloppet eller dålig lukt som är svår att lokalisera. Genom att kontakta ett företag med kompetens på området kan du förhoppningsvis få snabb och effektiv hjälp med besvär av den karaktären, likaväl som att du kan boka in en planerad spolning eller rensning.