Bergsprängning

Sprängning med kunskap

Sprängning med kunskap

Byggen och anläggningar sker inte över natten ens för snabba och erfarna entreprenörer. Ganska mycket tid och omsorg behöver också läggas på förarbete och planering. Utan en omsorgsfull och kompetent sådan skulle snart anläggningar och byggnader fallera och falla ihop. En otroligt viktig del av det hela är momenten då man på olika sätt förbereder marken. Det krävs att man innan bestämt av vilken beskaffenhet marken är. Sedan ska det till kunskap om hur olika typer av mark rör sig och fungerar. Ofta blir det också aktuellt med bergsprängning eftersom få bitar mark inte till viss del innehåller sten.

 

Att arbeta med bergsprängning

För att en byggnation av något slag ska kunna anses vara säker behöver man alltså ofta spränga. Det kan handla om större eller mindre berg och det kan även vara så att ett helt bygge planeras på en befintlig klippa. Sunda förnuftet säger att här kan man inte släppa fram några amatörer, om än glada. Här behövs kompetens. Här behövs riktiga bergsprängare. 

Hur fungerar det då när proffsen spränger berg? Bergsprängning handlar i grund och botten om samma sak – att reducera berg till hanterbara bitar. Detta åstadkoms med olika typer av sprängmedel och en slipad teknik.

 

Kompetens i alla element

Om en sprängning ska ske i en känslig miljö är det än viktigare att den utförs rätt. Det kan handla om att det finns byggnader eller andra strukturer i närheten av den nya byggnationen. Det kan vara att man behöver utföra bergsprängning under jord eller bergsprängning under vatten. I alla fallen behövs det kunskaper och erfarenhet. 

Man börjar med en plan för att bestämma var man ska borra och var och hur man ska ladda. Oftast används nitroglycerinbaserade sprängämnen. 

Välj rätt arbetspartner när du ska arbeta med en byggnation. Kompetens och erfarenhet är alltid värt sin vikt i guld.