Projektledarutbildning

Utbildning i projektledarskap är en investering för framtiden

Utbildning i projektledarskap är en investering för framtiden

Att arbeta i projekt är något man har fått vänja sig vid. Projektarbetsformen förekommer i allt fler situationer och utvecklingen är dessutom den att det kommer att fortsätta öka. Organisationsvärlden förändras i takt med att uppdrag och jobb blir mer komplexa och gränsöverskridande. Att då arbeta i tillfälliga och väl sammansatta organisationer är effektivt och lönsamt. 

Det ställer samtidigt krav på oss alla att kompetensen finns för att arbeta i projekt. Ett ökat behov av utbildade projektledare blir en naturlig konsekvens. Meritvärdet av att ha gått en projektledarutbildning kommer därför även fortsatt vara stort.

 

Innehållet varierar mellan olika nivåer

Flera aktörer erbjuder idag ledarskapsutbildningar. Vad som ingår i en projektledarutbildning kan variera och beror på vilken nivå utbildningen ligger på. Det finns grundläggande kurser att börja med, för att sedan gå avancerade påbyggnadsutbildningar. 

En projektledarutbildning brukar vara hands-on, det vill säga vara uppbyggd runt olika exempel eller case. Med utgångspunkt i dem studeras sedan allt från projektorganisation till planering, ledarskap, projektgenomförande och utvärdering. Man går också igenom rollfördelning, målsättning och riskbedömning. En bra pedagogisk metod är också att kursdeltagarna får med sig övningsuppgifter som skall genomföras på hemmaplan mellan de olika kurstillfällena.

 

 

Utvecklande att utbilda sig

Några som erbjuder kvalitativa utbildningar för projektledare är Wenell som med sina 50 år i branschen idag är ett ledande konsult- och utbildningsföretag i Norden. Kostnaden för en projektledarutbildning är ofta något en arbetsgivare tar. Det handlar ju om kompetensutveckling och med större kunskaper kan en organisation utvecklas och vinna konkurrensfördelar. 

Men det finns även öppna kurser som privatpersoner kan anmäla sig till. Andelen människor som arbetar i projekt men inte har fasta anställningar ökar och att investera själv i sin fortbildning ökar möjligheterna till jobb. Har man en projektledarutbildning och egen erfarenhet från projektarbete är det en stor fördel. En projektledarutbildning är verkligen en investering för framtiden.