advokat

Advokatyrket ställer höga krav, men öppnar många dörrar

Advokatyrket ställer höga krav, men öppnar många dörrar

Vägen till att bli advokat kan tyckas lång och ganska omständig. Till att börja med krävs en juristexamen från universitet, vilket tar cirka fem år att genomföra. Därefter ska kandidaten samla på sig minst tre års erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete, genom anställning på advokatbyrå, eller genom jobb på egen juridisk firma. I det skedet är personen kvalificerad jurist, men för att få titeln advokat måste hen sedan upptas i Advokatsamfundet, vilket kan ske först när personen fått sin advokatexamen. Denna består av tre utbildningstillfällen, varpå en muntlig examination avgör om kandidaten får sin examen eller inte. I ett sista steg utvärderas personens personliga ekonomi och allmänna lämplighet för yrket.

 

Ett yrke med stort ansvar

Anledningen till att processen är så pass lång, är att advokater involveras i juridiska mål där personen eller företaget de företräder kan påverkas starkt av utgången. Det ligger alltså i allmänhetens intresse att advokater är välutbildade och allmänt lämpade för att ta sig an det stora ansvar som juridisk rådgivning och företrädande innebär. För att ytterligare säkra kvaliteten måste alla advokater genomgå minst arton timmars vidareutbildning årligen. Advokatsamfundet har dessutom utvecklat tydliga etiska regler för sina medlemmar, och advokaters arbete överses kontinuerligt av en disciplinnämnd, som kan ta till åtgärder om en advokat bryter mot det som anses vara god advokatsed. 

 

 

Många olika inriktningar

Advokater kan arbeta inom en mängd olika områden. En grundläggande uppdelning görs mellan advokater som i huvudsak jobbar med affärsjuridiska mål, och advokater som företräder och ger rådgivning till privatpersoner. Advokater som jobbar med affärsjuridiska mål kan till exempel involveras i tvister gällande arbetsrätt, avtalsrätt eller associationsrätt. Varje process som involverar en advokat inleds med att klienten redogör för sitt ärende, och därefter beslutar advokaten om huruvida hen kan ta sig an uppdraget. Ett exempel på en affärsinriktad advokat i Helsingborg är Wagenius & Gustafsson.