advokat

Så gör vi samhället tryggt igen

Så gör vi samhället tryggt igen

Det är oroligt i samhället just nu. Sprängdåd, skjutningar och rån skapar en ett samhälle där allt fler känner sig rädda. Detta är även något som Brottsförebyggande rådets (BRÅ) undersökningar visar – vi känner oss allt mer otrygga i vårt land. 
När Länsstyrelsen i Stockholm gjorde en undersökning i slutet av förra året visade det sig också att vi svenskar ibland avstår från vissa aktiviteter på grund av den upplevda risken att råka ut för kriminalitet.
Samtidigt meddelar tingsrätter runtom i landet att de inte hinner med alla mål i och med ökningen av brottmål i Göteborg, Södertörn, Solna, Umeå och Malmö, för att nämna några. 

Medan politiker lovar högt och lågt om hur detta ska lösas får man helt enkelt se till att städa framför egen dörr. I dessa tider blir det allt viktigare att verka för ett starkt civilsamhälle där vi känner varandra – för då känner vi även ansvar för varandra. För någonstans måste ett tryggare samhälle byggas upp organiskt. Visst är det bra med ökade polisiära insatser och liknande, men riktigt hållbar förbättring av samhällsklimatet äger rum genom att vi finns där för varandra.

Se bara på frivilliga initiativ så som Missing People – där folk organiserar sig för att söka efter försvunna människor. 
Eller angränsande aktiviteter så som nattvandring och liknande. 

Det är genom att vara vardagshjältar av denna typ som utvecklingen av det samhälle som vi bor och verkar i kan vända till något positivt.

Naturligtvis gäller det att göra allt på ett sätt som inte förställer dig själv i risk. Just därför är det som sagt så viktigt att allt sker under organiserade former i samklang med människor som är trygga.

Sverige har en stark kultur av föreningsverksamhet och i denna anda så kommer vi även att få rätsida på den nedåtgående statistiken gällande trygghet och säkerhet.