våg

Att väga något

Att väga något

Mätning av vikt har troligen alltid varit viktigt för människor och för att på ett enkelt sätt kunna jämföra vikt så uppfanns vågen. Det är oklart när den första vågen skapades men de tidigaste vågarna var balansvågar där man i den ena vågskålen lägger det man vill mäta och i den andra det man vill jämföra med. Ursprungligen kunde det vara två ting som man ville jämföra, men med tiden skapades vikter som man kände till vad de vägde och därmed kunde ta reda på vad objektet man ville väga hade för vikt.

 

Olika slags vågar

Även om en våg alltid har samma funktion så finns det många olika sätt att mäta vikt på. Förutom det lite krångligare sättet att sänka ner en kropp i vätska, mäta hur mycket vätskan höjer sig, och därmed få en indikation om massan, eller vikten, så finns det idag ett flertal vågar. Den ursprungliga balansvågen används numera sällan i vardagligt bruk. En del vågar har liknande princip som till exempel manuella vågar som hushållsvåg med variabel balansarm, som var mycket populär på 1930-1980-talet. Eller fjädervågar av olika slag, som mäter hur mycket kraft det krävs för att hålla uppe föremålet. Analysvågen är mycket precis och användes oftast inom forskningen. Det är även idag en slags analysvåg som används såväl privat som inom företag fast idag är vågen digital.

 

 

Att ha våg hemma

Dagens bordsvågar som till exempel finns hos https://www.vagexperten.se/bordsvagar.html är idag oftast digitala, men många föredrar fortfarande manuella vågar. Användningsområdet för våg i hemmet är, förutom personvågen som väger människors vikt, oftast inom matlagningen och det är vanligt att recept har vikten på de olika ingredienserna istället för mängden. Om man bakar eller lagar mat med vikten istället för mängden så är det lättare att få det resultatet som receptet beskriver med minsta möjliga felmarginal.