Att väga något

Mätning av vikt har troligen alltid varit viktigt för människor och för att på ett enkelt sätt kunna jämföra vikt så uppfanns vågen. Det är oklart när den första vågen skapades men de tidigaste vågarna var balansvågar där man i den ena vågskålen lägger det man vill mäta och i den andra det man vill…

Continue Reading