bevakningstjänster

Bevakningsföretag och reglering

Bevakningsföretag och reglering

Det är långt ifrån alla som kan starta och driva ett bevakningsföretag i Sverige. Branschen regleras av strikta regler och stadgan som måste följas. Först och främst ska varje företag verksamt inom bevakning ha en auktorisation.

Auktorisationen omfattar bevakningstjänster samt personalen som kommer att anställas. Alla ansökningar och prövningar hanteras av Länsstyrelsen. Myndigheten är skyldig att även ge ett särskilt godkännande när det gäller skyddsvakter. All verksamhet sker och regleras i enlighet med Lagen om bevakningsföretag.

Ett bevakningsföretag förknippas oftast med säkerhet och det är inte mer än rätt. Bland tjänsterna i en sådan verksamhet hittas till exempel personskydd samt olika former av bevakning (för fastigheter, privata hem och företag).

 

All personal ska godkännas

Ordet bevakning förknippas i vissa fall med personskydd. Personskydd i sin tur leder ofta tankarna mot svartklädda, välbyggda herrar som följer tätt efter en kändis eller rik affärsman. Visserligen handlar en del av bevakningsbranschen om personskydd men begreppet är bredare än så. I Sverige är det långt ifrån alla som får jobba i ett bevakningsföretag oavsett om det gäller personskydd eller en vanlig kamerabevakning.

Det är Länsstyrelsen som måste godkänna all personal anställd i ett bevakningsföretag då dess behörighet prövas varje fall för sig. Länsstyrelsen tar hänsyn till psykisk och fysisk hälsa. I många fall kontrolleras att personen i fråga inte är inskriven i belastnings-, eller misstankeregistret.

Vilka tjänster finns det?

Bevakningstjänsterna är många och varierande. Dessa delas oftast på tjänster för privatpersoner och sådana som erbjuds företag och offentliga organisationer.

Några exempel på bevakningstjänster för privatpersoner är personligt skydd, fastighetsjour och kamerabevakning. För företagskunder finns det bland annat larmcentraltjänster, rondbevakning och eventbevakning. Brandskydd och parkeringstjänster passar både privata och företagskunder.  Tjänsterna kan skräddarsys och anpassas till varje specifik kund. De flesta bevakningsföretag erbjuder även rådgivning i samband med framtida kontrakt partner emellan. Klienterna kan räkna med en bra kundtjänst.