Bevakningsföretag och reglering

Det är långt ifrån alla som kan starta och driva ett bevakningsföretag i Sverige. Branschen regleras av strikta regler och stadgan som måste följas. Först och främst ska varje företag verksamt inom bevakning ha en auktorisation. Auktorisationen omfattar bevakningstjänster samt personalen som kommer att anställas. Alla ansökningar och prövningar hanteras av Länsstyrelsen. Myndigheten är skyldig…

Continue Reading