container

En stor behållare

En stor behållare

Container betyder behållare men när man säger container så menar man oftast en stor järnbehållare som man antingen använder för frakt på skepp, tåg och lastbilar. Dessa brukar lastas med pallar eller någon typ av löst gods för att ha ett extra emballage samt minimera antalet lyft, och därmed förkorta tiden det tar att lasta och lossa. Det är även mycket vanligt att man använder containers till att kasta avfall i. Det finns containers i en mängd olika storlekar och de mindre som man har i trädgården till avfall heter också container men brukar i dagligt tal kallas för avfallskärl istället. Mycket säkert för att skilja de två åt.

 

Container till avfall

De stora containers i järn som man använder till att kasta avfall i, finns i ett flertal olika storlekar och utföranden. Vissa containers har tak och en del kan man tömma på plats genom att välta dem och då kallas de för vipp-container. Övriga container kör man iväg med och får tömt på återvinningsstationen innan de återlämnas tömda till kunden. Vilken storlek och utformning på container som man väljer beror på hur mycket avfall man ska kasta, var containern ska stå samt hur länge den blir kvar på den platsen.

 

 

Hyra eller köpa

Fast att det går att köpa containers så är det vanligast att hyra container i växjö, och på andra orter. När man beställer ut containern så ska man uppge vilken sorts container man vill ha, hur stor den ska vara, hur länge man vill hyra och vad man kommer kasta i den. Det är viktigt att man bara kastar det som är bestämt eftersom det annars kan bli en mycket dyr kostnad vid tömning eftersom man betalar per kilo och vilken fraktion det är. Man kan antingen beställa tömning med en gång eller så kan man ringa in när det är dags.