container

När du har utrensning - och behöver en container

När du har utrensning - och behöver en container

Det kan komma tillfällen i livet då man ställs inför en rejäl utrensning. Det kan vara såväl det egna hemmet inför en flytt, inför en renovering  eller under en renovering. Men det kan också handla om att man plötsligt behöver tömma ett hus eller en lägenhet efter en släkting som gått bort och lämnat ett helt bohag efter sig. Förhoppningsvis kan man lämna mycket till ett auktionshus men man kan också behöva Hyra container i alvesta som man kan  fylla med skrymmande saker. Annars kan det bli väldigt många vändor till återvinningen med den egna lilla personbilen.

 

Olika containrar för olika innehåll

Det behöver inte vara möbler och prylar från ett dödsbo man ska slänga. Det kan ju också vara en storstädning i trädgården, med en massa trädgårdsavfall man vill bli av med. Då kan man också hyra en container för ändamålet. Priserna varierar beroende på vilken typ av avfall man fyller containern  med. Är ni en bostadsförening, till exempel, kan man hyra en container gemensamt och bestämma en helg när alla passar på att slänga gammalt skräp samtidigt. Då gäller en container för blandat avfall. Är det gemensam trädgårdsskötsel behövs en container för ris och grenar.

 

 

Täckta, öppna och olika storlekar

Storlekarna varierar från 10 kubikmeter till 25 kubikmeter. Man kanske vill ha en täckt container, för att inte obehöriga ska ta och slänga saker eller ta sig in i den. Återvinning och källsortering är viktigt och därför är det också viktigt att redan när man beställer en container veta vad den ska innehålla. Vet man att det kommer vara olika material, till exempel vid en renovering bör man beställa två, en för virke och en för blandat avfall, eller sten och betong. Står man med farligt avfall som man inte vet vad man ska göra av kan en containerfirma sköta transporten.