varningsetiketter

Farligt gods kräver rätt etikett

Farligt gods kräver rätt etikett

ADR är ett gemensamt regelverk för Europa som gäller för transport av farligt gods. Den svenska varianten av regelverket heter ADR-S och ges ut av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Regelverket tar upp och reglerar hur farliga ämnen ska hanteras bland annat under transport. Det innebär exempelvis att den lastbilschaufför som ska köra fordon som har kemiskt innehåll som last måste ha en ADR-utbildning. ADR:s regelverk innebär också att innehåll som ses om farligt gods måste märkas upp på de kollin, fordon, järnvägsvagnar och tankar som används som förvaring. Detta sker genom olika former av etiketter efter en given layout och märkning.

 

 

En fyrkant som alla ska kunna förstå

 

Varningsetiketter gällande ADR har till uppgift att berätta om innehållet i järnvägsvagnen eller tanken så att det kan hanteras rätt. Eftersom det handlar om farligt gods så gäller det att etiketterna är lättförståeliga och snabba att förstå, inrikes såväl som utomlands. Grunden i systemet bygger på en fyrkantig etikett där olika färger och symboler exempelvis berättar om innehållet är explosivt, brandfarligt, radioaktivt eller utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten. Ett giftigt ämne har till exempel en etikett med vit bakgrund och en illustration med kranium och två korsande benknotor. Brandfarlig vätska eller gas har en röd bakgrund på sin etikett samt en illustration av en eld.

 

Beställ enkelt och få snabb leverans

 

Även om det är MSB, som ansvarar för Sveriges ADR, så tillhandahåller inte myndigheten etiketter för företag som ska hantera och transportera farligt gods. Men det finns olika tryckerier som levererar exakta och korrekta etiketter. Ett exempel är U-Tab i Gränna som har en lång erfarenhet av att ta fram varningsetiketter. Det går enkelt att lämna beställningar via företagets hemsida. Vid stora beställningar lämnas en offert; det enklaste och snabbaste sättet att komma igång är att besöka deras webbsida!