Farligt gods kräver rätt etikett

ADR är ett gemensamt regelverk för Europa som gäller för transport av farligt gods. Den svenska varianten av regelverket heter ADR-S och ges ut av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Regelverket tar upp och reglerar hur farliga ämnen ska hanteras bland annat under transport. Det innebär exempelvis att den lastbilschaufför som ska köra fordon…

Continue Reading