markarbeten

Håll rent för framtidens skull

Håll rent för framtidens skull

I vår del av världen tar vi för givet att vi ska kunna dricka rent vatten varje dag. Men det räcker med att resa ned till kontinenten för att inse vilken lyx det är att kunna vrida på kranen och få drickbart vatten rakt ned i glaset.
I de flesta länder måsta man ju nämligen antingen rena vattnet hemmavid, eller köpa vatten på butelj. Hur många gånger har du inte kånkat på vatten från en supermercado när du har varit i Spanien till exempel?

Vårt rena vatten är verkligen ett tillgång som vi behöver vara rädda om. För visst är det ett sorgligt faktum att allt möjligt spolas ned i toaletten som egentligen hör hemma i sopporna. Det är ju trots allt samma vatten som vi senare ska dricka, och det finns många saker som spolas ned som belastar våra reningsverk hårt.

 

En annan företeelse som också är en fara för vår vattenkvalitet är allt spill som sker utanför våra hem. Allt möjligt miljöfarligt som av en eller annan anledning hamnar där det inte ska vara – i skogar, vattendrag och på andra ställen. Det är lite som om att vi har tappat kontakten med det faktum att allt hänger samman. 
Förr eller senare får vi, eller våra barn, betala för det vi gör idag.

Men tack vare företag som Håkans Entreprenad, som bland annat utför markarbeten i Brålanda, så blir vår omgivning en hälsosammare plats. Detta entreprenadföretag är nämligen specialiserade på att sanera mark från allt möjliga spill.
Med stor säkerhet ser man till att rensa bort allt från olja, diesel och bensin till metaller så att dessa kan tas om hand på ett säkert sätt.
Dessa sorters spill är annars en fara för vårt grundvatten.

Ett ödmjukt tips för framtiden: Lämna alltid en plats i bättre skick än vad du fann den i.