Homogenisator

Homogenisering sammanfogar komponenter

Homogenisering sammanfogar komponenter

Att homogenisera innebär att föra samman två komponenter som inte normalt blandar sig med varandra. Resultatet av detta kallas emulsion. Homogenisering utförs med en homogenisator, som ofta används i laboratorier och inom industrin. Även om målet är detsamma för alla typer av homogenisatorer så finns det en mängd modeller, som använder olika tekniker för att åstadkomma emulsion. En äldre variant av Homogenisator är morteln, som fortfarande utgör en del av grundutrustningen i laboratorier. Idag är det dock vanligare att använda olika typer av eldrivna, mixer-liknande redskap. Mindre, handhållna homogenisatorer finns att köpa online, bland annat hos VWR.

 

Används vid både mjölk- och läskproduktion

Ett av de äldsta användningsområdena för homogenisering finns inom mjölkproduktion. Fettet som finns naturligt i mjölken blandar sig inte automatiskt med vattnet, så för att få en slät mjölkprodukt måste fettet brytas ner i mindre delar. Det görs genom att stora mängder mjölk blandas samman, för att sedan under högt tryck pressas genom små hål. Homogeniseringen av mjölk blandar inte bara samman dryckens komponenter till en jämn vätska, den hjälper också till att jämna ut smaken. Samma teknik används faktiskt under framställningen av vissa läskedrycker, som till exempel cola-produkter.

 

 

Kan även jämna ut ljusstrålar

Homogenisering kan även användas inom optik-området för att få ljusstrålar från lampor eller lasrar att lysa mer jämnt på en yta. Det sker genom att strålens tvärsnitt delas upp i flera segment, och sedan rekombineras delarna till varierad intensitet in i en ny, mer enhetlig stråle. En bit skumt glas fungerar faktiskt homogeniserande på ljusstrålar som träffar dess yta, även om det är en mer simpel version av tekniken. En mer avancerad variant av strålhomogenisator hjälper till att förbättra vår upplevelse när vi ser en film på bio. Inom industrin används den här tekniken till bildbehandlingsutrustning till mikrolitografi för tillverkning av en viss typ av mikrochip.