Homogenisering sammanfogar komponenter

Att homogenisera innebär att föra samman två komponenter som inte normalt blandar sig med varandra. Resultatet av detta kallas emulsion. Homogenisering utförs med en homogenisator, som ofta används i laboratorier och inom industrin. Även om målet är detsamma för alla typer av homogenisatorer så finns det en mängd modeller, som använder olika tekniker för att…

Continue Reading