kontorsmoduler

Kontorsmoduler är en smidig lokallösning när kontoret ska renoveras eller byggas om

Kontorsmoduler är en smidig lokallösning när kontoret ska renoveras eller byggas om

editorial

För att ett kontor ska kunna erbjuda god arbetsmiljö så kan det vissa gånger bli aktuellt med en renovering. Kontorslokaler som används dagligen slits precis som andra platser med tiden och det kan även krävas uppdateringar när det kommer till maskiner och dylikt. Det kan också handla om att företaget växer, vilket gör att det plötsligt behövs fler kontorsplatser, något som kan ordnas med en välplanerad ombyggnation eller helt enkelt genom att bygga ut fastigheten. Oavsett vad som ska göras och varför så kan det behövas en tillfällig lokallösning.

En bra lokallösning när kontoret behöver uppdateras 

När ett kontor renoveras, byggs om eller byggs ut så kan det vara svårt att fortsätta arbetet som vanligt i lokalerna. Då krävs en bra lokallösning som erbjuder god arbetsmiljö till dess att byggprojektet är färdigställt. En mycket smidig lösning som kan erbjuda samma komfort som ett ”vanligt” kontor är kontorsmoduler. Det är tillfälliga lösningar som kan hyras precis så länge som behovet finns. 

kontorsmoduler

Skräddarsydda kontorsmoduler för olika behov

PCS Modulsystem erbjuder kontorsmoduler som kan anpassas efter de specifika behov som finns, såsom storlek och funktion. Med deras nyutvecklade PCS Comfortmoduler skapar de tillfälliga modulkontor med mycket goda kvaliteter. Dessa moduler är skapade med extra dämpande material i golv, väggar och tak samt har extra bra fönster för både ljuddämpning och för att dämpa solvärmeinstrålning. Det gör att miljön i kontorsmodulerna blir lika bekväm som i ett vanligt kontor.

Kontorsmoduler kan göra att arbetet kan fortsätta som vanligt 

Genom att hitta en smidig lösning, som kontorsmoduler, så kan arbetet fortgå utan problem medans det nya kontoret färdigställs. Eftersom dessa moduler kan hyras så behöver man inte heller betala för extra lokaler under en längre tid än vad som faktiskt behövs. PCS Modulsystem ser såklart till att kontorsmodulerna kommer på plats och även att de forslas bort när de inte längre behövs.