Företagarna syd

Nätverk för egenföretagare

Nätverk för egenföretagare

Företagarna bildades i början av 1900-talet och är en organisation som idag företräder över 60 000 små och mellanstora företag. Organisationen strävar efter att företagarna ska utvecklas utefter sin potential och att Sverige ska vara ett land som är gynnsamt och utvecklande att leva i. Som medlem i Företagarna har man rätt till juridisk rådgivning, försäkringar samt rabatter på resor, bilar och elektronik med mera. Man har även möjlighet att göra sin röst hörd för att politiskt kunna påverka sin arbetssituation som egenföretagare. Vidare arrangerar organisationen åtskilliga möten i såväl utbildande syfte som i syfte att knyta nya kontakter.

 

 

Organisationens indelningar

Företagarna är indelade i olika regioner, där Företagarna syd är en av dem. I varje region ingår flera städer som var och en har sin uppsättning av medlemmar, det vill säga företagare. Företagarna syd i Malmö har funnits sedan 1830. Uppdelningen är förstås nödvändig av rent praktiska skäl, men självfallet finns det även rikstäckande verksamheter, bland annat fadderverksamhet för riksdagsmän. Vissa organisationer håller även i utbildningar, till exempel i ledarskaps- och företagsutveckling, datorkunskap och marknadsföring. De ger även stöd i hur man bygger nätverk, vilket kan vara oerhört värdefull kunskap om man har ett eget företag.

 

Styrelsen i södra storstaden

Varje organisation har förstås även sin egen styrelse. Företagarna är inget undantag. På Företagarnas olika hemsidor kan man hitta alla dem som ingår i deras styrelse, såväl ordinarie medlemmar som suppleanter. Det pågår ständigt nomineringar till nya styrelsemedlemmar, det vill säga att det är aldrig för sent att nominera någon till styrelsen. Det är Företagarnas medlemmar som kan nominera. Man kan nominera vem man vill, så länge även den personen är medlem i organisationen. Personen behöver inte ha erfarenhet av styrelsearbete, utan det viktigaste är att personen är motiverad och engagerad. Personlig lämplighet kan därför tänkas vara högt värderat i valet av nya styrelsemedlemmar.