Nätverk för egenföretagare

Företagarna bildades i början av 1900-talet och är en organisation som idag företräder över 60 000 små och mellanstora företag. Organisationen strävar efter att företagarna ska utvecklas utefter sin potential och att Sverige ska vara ett land som är gynnsamt och utvecklande att leva i. Som medlem i Företagarna har man rätt till juridisk rådgivning,…

Continue Reading